Calendar IMPACT 2018-2019

Motto: Nu lăsăm pe nimeni în urmă!

9 octombrie 2018

Anul acesta, Fundaţia Noi Orizonturi convoacă cluburile din Reţeaua Naţională IMPACT să ia parte la cea mai mare iniţiativă de dezvoltare sustenabilă a planetei, în care nimeni nu este lăsat în urmă.

Sună îndrăzneţ? Provocare acceptată!

Începând din acest an, încurajăm Reţeaua Naţională a cluburilor IMPACT să îşi unească eforturile pentru a atinge cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD) propuse de Naţiunile Unite, în cadrul summitului de la New York, în care a fost adoptată Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă. Aceasta include şi un plan de acţiune pe 15 ani, pentru eradicarea sărăciei extreme, combaterea inegalităţilor, a injustiţiei şi protejării planetei până în anul 2030.

Cele 17 obiective urmărite sunt:

Cum ne asigurăm de atingerea acestor obiective? Prin educaţie şi acţiune.

Cu ajutorul tău, Cluburile IMPACT şi-au demonstrat deja capacitatea de a soluţiona problemele în mod creativ şi de a aduna comunităţile în jurul unei cauze. Prin calendarul de activităţi IMPACT*, Fundaţia Noi Orizonturi va oferi cluburilor experimentate (care au cel puţin 2 ani vechime) contexte şi oportunităţi pentru:

  • a contribui pe cele 3 direcţii ale sustenabilităţii- social, economic şi mediu, prin lupta pentru eradicarea sărăciei, inegalităţilor de şanse şi schimbarea climatului;
  • a-şi dezvolta aptitudini, valori și atitudini care să ducă la crearea unei societăţi mai sustenabile şi care să îi ajute să se adapteze la noile schimbări.

 Ce am pregătit concret?

Pentru voi, liderii IMPACT, am pregătit o serie de oportunități de formare, astfel încât să vă ajutăm să facilitați cât mai eficient procese educaţionale transfomaţionale la club, la clasă și în lucrul cu tinerii, în vederea îndeplinirii celor 3 direcţii de asigurare a sustenabilităţii planetei. Pentru cluburi pregătim competiţii de proiecte provocatoare, evenimente educaţionale naţionale şi locale.

Pe scurt, în anul şcolar 2017-2018 ne propunem să oferim:

  • 70 de finanțări pentru proiecte de serviciu în folosul comunității;
  • Formări pentru 200 de lideri și 400 membri IMPACT;
  • Un eveniment național educaţional la care să participe 100 de lideri şi membri IMPACT;
  • Mobilizare naţională de forţe la care să participe toţi cei 3.000 de tineri şi 400 de lideri;

*Calendarul IMPACT propus poate suferi modificări în funcţie de fondurile interne ale organizaţiei.

Fiecare ţară în dezvoltare şi în curs de dezvoltare va încerca să aducă schimbări la nivel naţional şi va colabora cu alte ţări şi instituţii pentru a atinge obiectivele.

Pentru mai multe infomaţii legate de oportunităţile pregătite vă invităm să o contactați pe colega noastră:

Lidia Bondiuc, Coordonatorul Reţelei Naţionale IMPACT, la adresa de e-mail: lidia_bondiuc@fno.node-creative.com.

Calendarul de activităţi IMPACT

Nr Crt Activitate Perioada Descriere Pentru cine?
1.

Competiţie de proiecte

„Lume bună-impreună”

 

Finanţări în valoare de 400 lei pentru 30 de proiecte.

Lansare: 10 oct 2018

 

 

Implementare proiecte: 10 nov 2018 – 1 feb 2019

Competiţie de proiecte prin care sprijinim cele mai bune proiecte de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii cu scopul eradicării sărăciei şi a inegalităţilor de şanse. Valoarea finanţării/proiect 400 lei. Competiție dedicată tuturor cluburilor IMPACT din ţară. Vor fi selectate cele mai bune 30 de proiecte de serviciu în folosul comunităţii. La această competiţie vor primi un punct în plus la evaluare noile cluburi intrate în Reţeaua IMPACT, ce participă pentru prima dată la o competiţie de proiecte.
3. Întâlniri regionale cu IMPACT Estimat: oct-nov 2018

Întâlnire pentru liderii IMPACT de 2 zile și jumătate în care vom învăţa împreună cum se pot implica şcolile în ameliorarea problemelor globale pentru o dezvoltare durabilă şi ce metodologii pedagogice putem folosi pentru pregătirea şi adaptarea tinerilor la o nouă societate aflată în transformare.

Întâlnirile vor avea loc în principalele regiuni în care se află mai multe cluburi IMPACT: Iaşi, Cluj, Lupeni, Galaţi.

Aceste întâlniri sunt adresate liderilor cu vechime în IMPACT (peste 2 ani vechime) şi liderilor noi care s-au alăturat clubului pe parcurs şi nu au participat la un curs de iniţiere. Aprox. 125 de locuri pentru lideri. Persoanele din afara localităţii îşi vor asigura transportul.
4.

Competiţie de proiecte

„Elevi de serviciu în folosul comunităţii V”

 

Finanţări în valoare de 400 lei pentru 40 de proiecte.

Lansare: februarie 2019
Implementare: martie – mai 2019
Competiţie de proiecte prin care sprijinim cele mai bune proiecte de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii pe tematici ce abordează probleme de schimbare a climatului şi protejarea mediului. Angajamentul impacților este de a mobiliza cât mai mulţi voluntari, promovând astfel învăţarea prin proiecte de serviciu în folosul comunităţii şi în afara clubului. Competiție înscrisă în CAEN, dedicată tuturor cluburilor IMPACT din ţară. Vor fi selectate cele mai bune 40 de proiecte de serviciu în folosul comunităţii.
5. Curs tematic 2 zile, Valori în acţiune- în clasă şi în club Estimat: martie-aprilie 2019 Ateliere de 2 zile, desfăşurate în Iaşi, Cluj, Petroşani, dedicate liderilor IMPACT pe tema vormării valorilor în rândul elevilor. Aceste ateliere sunt organizate gratuit pentru liderii IMPACT activi. Locuri disponibile: 75. Participanţii îşi vor asigura masa, cazarea şi transportul.
6. Săptămâna Naţională IMPACT Estimat aprilie-mai 2019 O săptămână în care toate cluburile din ţară organizează la unison acţiuni comunitare şi campanii de promovare a valorilor IMPACT. Eveniment dedicat tuturor cluburilor IMPACT active.
7. Eveniment Naţional în tabăra VIAŢA: Liderii schimbării!

Lansare: aprilie 2019

Va avea loc în: august 2019

Eveniment educaţional şi de schimb de experienţă între cluburile IMPACT din România, pe tematica leadership-ului. Eveniment  în care vor fi selectați cei mai activi 100 de lideri şi membri IMPACT. Membrii beneficiază de o bursă care acoperă 50% din costul taberei VIAŢA.
8. Întâlniri pe Skype, pentru pregătirea cluburilor la participarea în competiţiile de proiecte La lansarea fiecărei competiţii de proiect Întâlnire pe skype de 45-60 de minute în care Managerul Reţelei IMPACT va explica pe larg criteriile de selecţie a proiectelor de service learning pentru finanţare, va putea oferi sugestii şi va răspunde tuturor neclarităţilor. Astfel, la întâlnirea IMPACT de stabilire a proiectului, liderii vor putea să ghideze mult mai uşor procesul de analiză a comunităţii şi de redactare a formularului de proiect. Pentru toţi liderii IMPACT seniori şi juniori, responsabili de facilitarea proceselor de analiză a comunităţii, selectare a ideii de proiect şi completare a formularului de proiect.
9. Academia de service Learning – Ateliere de scrierea şi managementul proiectelor de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii Lansare: oct 2018, ian 2019 Curs de două zile pentru tot clubul IMPACT (membri şi lideri), prin care veţi învăţa (reaminti) paşii conceperii unor proiecte de serviciu în folosul comunităţii, care să fie provocatoare pentru tineri şi să aducă beneficii reale comunităţii. Cursurile vor fi susţinute de trainerii recruţi ai Fundaţiei Noi Orizonturi, la solicitarea cluburilor. FNO asigura transportul, iar clubul trebuie să contribuie cu cazarea (în cămine sau la membri acasă), masa şi materiale. Aceste cursuri sunt dedicate tuturor cluburile active din ţară, cu o vechime de peste 2 ani. La cursuri participă atât membrii cât şi liderii.

 

De ce noi, cluburile de tineri IMPACT?

De 18 ani, cluburile de iniţiativă comunitară pentru tineri IMPACT luptă pentru o lume mai bună. Anual cei 3.000 de elevi şi 400 de profesori implicaţi în program,  implementează peste 200 de proiecte de învăţare prin serviciu în folosul comunităţii pentru a produce schimbări pozitive şi pentru a se pregăti să devină adevăraţi agenți ai schimbării, competenți, integri și atenți la nevoile celor din jurul lor.

Prin implementarea proiectelor, tinerii şi-au dezvoltat caracterul cultivându-şi valori precum încredere, respect, curaj, empatie, integritate, etc. şi competenţe transversale, ce au venit în completarea a ceea ce ei învaţă la şcoală: competențe  sociale și civice, de management de proiect, de comunicare și relaționare, management personal.

Cele 180 de cluburi IMPACT, din peste 100 de şcoli răspândite în 26 de judeţe ale ţării au reuşit şi anul trecut să intervină în diferite probleme ale societăţii: sociale, educaţionale, culturale, de mediu şi sănătate, ajutând aproximativ 100.000 de beneficiari (copii, tineri, adulţi, vârstnici, persoane cu dizabilităţi şi condiţii socio-economice precare), ca şi cum ar fi atins toată populația unui oraș precum Satu-Mare, de exemplu. Inţiativele lor demonstrează cum şcoala, elevii, profesorii şi întreaga comunitate poate contribui la bunăstarea societăţii şi implicit a întregii planete.

Rămâi alături de noi: Website | Facebook

Contact

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@fno.node-creative.com

0254 564 471