ATELIER REALIZAT DE LUZ AVRUJ

Luz Avruj – coordonator de traininguri la CLAYSS (Centrul Latino-American de Învățare și Serviciu Solidar, Argentina) – a deschis sesiunea cu o invitație la un brainstorming pe tema „De ce ar trebui școala să lucreze împreună cu comunitatea ?” Au reieșit următoarele idei: ele sunt conectate, au un interes comun, acela de a-i pregăti pe tineri să devină membri activi în comunitate, iar școala servește comunitatea. Ele au nevoie una de cealaltă și au resurse pe care le pot pune în comun. Au nevoi comune, iar pentru a le împlini este nevoie de comunicare și de interacțiune.

Participanții s-au grupat în perechi și au reflectat asupra următoarelor întrebări : „Fac în școala mea vreo activitate care implică comunitatea și/sau cu parteneri? Există vreo legătură între aceste activități și curriculum? Cine decide ce fel de activități se vor realiza și cu cine? Cine participă la conceperea activităților?”

 

Apoi, Luz a prezentat conceptul de învățare prin serviciu în folosul comunității (Service Learning), subliniind că o activitate de voluntariat (Service) care nu are ca scop și învățarea (Learning) nu este Service Learning, ci rămâne la stadiul de voluntariat. Într-o activitate de Service Learning se lucrează cu comunitatea, nu doar pentru ea, tinerii sunt implicați activ și au responsabilități, învățarea este legată direct de activitatea socială (prin conținutul curriculum-lui bazat pe cercetare, reflecție, urmărirea dezvoltării de competențe de civism și de angajabilitate).

A urmat prezentarea a două modele de solidaritate. Cel tradițional, vertical, în care există un „binefăcător” care are un rol activ (știe-vrea-poate-oferă) și care învață să ajute și o persoană „în nevoie”, care are un rol pasiv (nu știe-are nevoie-nu poate-primește) și care învață să fie ajutată. În modelul tradițional, viețile celor ajutați nu se schimbă. În schimb, în modelul orizontal, cele două părți colaborează, au un rol activ și se produc schimbări pentru „binefăcător” și pentru persoana „în nevoie”.

În Service Learning poate participa oricine, indiferent de vârstă, etnie, statut social, etc. Astfel, nu mai este necesar să vorbim de „incluziune”, ea există deja. De exemplu, întrun oraș din Patagonia (Argentina), copii cu deficiențe de vedere (văzuți, în general, ca fiind vulnerabili) au creat plăcuțe pentru străzi în Braille. Astfel, din „beneficiari” ei au devenit cetățeni activi.

Atunci când activitatea de donare de bunuri/servicii (activitate clasică de voluntariat) se face de către tineri, aceasta se transformă într-o oportunitate de învățare (ex. elevi care realizează materiale video pentru un ONG local). În Service Learning are loc un schimb de cunoștințe (ex. tineri care învață persoanele în vârstă să folosească tehnologia) și o contribuție reală la dezvoltarea locală (ex. tineri care gestionează un laborator mobil de analiză a calității solului pentru micii fermieri). Într-un alt exemplu, Luz arată cum tinerii pot promova și învăța despre cultura locală. Într-o școală din Argentina existau dispute între tineri de etnii diferite. Profesorul de istorie a folosit multi-culturalitatea din cartier ca studiu de caz pe tema imigrației la ora de istorie. Tinerii au început să vorbească cu bunicii despre istoria familiei și au adunat obiecte vechi într-un muzeu la școală. Profesoara de artă li s-a alăturat în acest demers de promovare a culturii locale și a decis să picteze cu elevii aceeași temă pe un perete al școlii. Atunci când, din nevoie de spațiu. muzeul a trebuit mutat, primăria a oferit o locație. Copiii au reamenajat muzeul, care există și astăzi

Următorul punct de discuție a fost dezvoltarea unor relații de colaborare cu comunitatea într-un proiect de Service Learning. Pentru a dezvolta relații durabile într-o rețea, este indicat să identificăm un scop comun și să definim obiective tangibile; să împărtășim propriile obiectivele; ca fiecare membru să aibă un rol concret, să fie responsabil și autonom; să se pună în comun resursele și să se evite duplicarea efortului; să existe o comunicare eficientă; să fim deschiși către alianțe cu parteneri din afara rețelei; să fie constituită din persoane competente și motivate; să existe încredere; să existe un leadership bazat pe servirea celorlalți dincolo de interesul personal.

La final, participanții au avut un moment individual de reflecție asupra întrebării „Cum pot transfera la clasă/ în școală elementele învățării prin serviciu în folosul comunității despre care s-a discutat?”

Brief realizat de Anamaria Boghean