ATELIER REALIZAT DE CĂTĂLIN AULRICH HYGUM

Unul dintre cele două ateliere pe tema „Motivarea elevilor să învețe”, a fost susţinut de Catalina Ulrich Hygum, Profesor Universitar, Dr, la Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, unde predă cursuri privind Sociologia Educației, Educația pentru Cetățenie, Învățarea prin colaborare.

Atelierul a început cu investigarea motivaţiei profesorilor de a alege această temă. Cei 26 de paricipanţi şi-au manifestat interesul faţă de cauzele nivelului scăzut de motivaţie al elevilor, deoarece îşi doresc să vină în ajutorul lor (cum ne asigurăm că intervențiile noastre sunt bune sau suficiente pentru elevi?). De asemenea, o aşteptare a profesorilor a fost să devină ei înşişi mai motivaţi în urma atelierului pentru a putea transmite acelaşi lucru elevilor.

Principala metodă de creştere a motivaţiei elevilor, prezentată de Prof.Dr. Cătălina Ulrich Hygum a fost: Învăţarea prin proiecte (ÎpP), deoarece a înregistrat efecte benefice, precum:

  1. Creşterea motivaţiei, a coeziunii sociale, dezvoltarea cognitivă a elevilor;
  2. Dezvoltarea cunoştinţelor şi abilitatăţilor de colaborare, gândire critică şi rezolvare de probleme;
  3. Dezvoltarea abilităţilor non-cognitive prin rezolvarea de probleme în timp real

 

Metoda presupune investigaţia aprofundată (individuală, în grupuri mici sau mari) a unei teme sau a unei probleme ce captează interesul, energia şi timpul elevilor, în care se evaluează deopotrivă procesul şi produsele.

Metoda aceasta poate fi aplicată atât în Şcoala Altfel, cât şi în timpul orelor (la diferite materii) sau după ore. Proiectele realizate de elevi cu sprijinul profesorilor, pot fi adresate întregii şcoli şi se pot desfăşura câteva ore pe săptămână sau mai mult de 5-6 săptămâni (este important să avem grijă ca durata lungă a unui proiect să nu afecteze negativ motivaţia elevilor de a se implica în acel proiect).

 

În general astfel de proiecte au trei etape:

  1. Pregătire
  2. Realizare
  3. Evaluare

Profesorii participanți au fost provocați să realizeze pe grupe mici proiecte de învățare ca exercițiu pentru a putea face diferența dintre proiectele gândite de profesori şi implementate de elevi ca voluntari și proiecte gândite și implementate de elevi cu sprijinul profesorilor.

În concluzie este important să reținem că metoda Învățării prin Proiecte este eficientă atât din perspectiva motivației elevilor cât şi a rezultatelor învățării, dacă:

  1. Problemele abordate în proiecte sunt reale şi relevante pentru elevi- Startul proiectului este foarte important. Poate proveni dintr-o inspirație de moment, ex: un cuib de păsări construit la fereastra clasei poate stârni curiozitatea elevilor pentru a realiza un proiect cu elevii;
  2. Elevii sunt încurajați să preia inițiativa, să îşi exprime opiniile, să facă propriile alegeri şi să colaboreze pentru atingerea unui scop comun;
  3. Elevilor li se crează spațiu să facă investigații pe problema aleasă, pentru că abordează astfel mai multe discipline;
  4. Profesorii coordonează proiectul jucând în același timp mai multe roluri (ex: monitorizează, structurează grupurile pentru ca fiecare elev să aibă „momentul său de glorie”, oferă feedback pe parcurs etc.)

Proiectele pot fi influențate de profesori, dacă acestea răspund nevoilor elevilor. Problema trebuie să fie relevantă, elevii fac investigarea şi implementarea, iar la final se face evaluarea (pe proces şi produs) pentru a veni în sprijinul învățării practice (serviciu) și curriculum (învățare).

Brief realizat de Lidia Bondiuc