SERVICE LEARNING PROJECT – De ce SLP pentru cadrele didactice?

1 aprilie 2019

Cadrele didactice sunt exemplele vii pentru cei care le privesc din băncile școlii – tinerii care mâine vor clădi viitorul pe baza valorilor pe care și le-au însușit în prezent și în trecut.

Cadrele didactice sunt puntea de legătură cu tinerii care pot îngriji comunități prin eficiența lor, încrederea în sine și o altfel de învățare. Fundația Noi Orizonturi crede că unul dintre motoarele acestor inițiative ale schimbării sunt profesorii și îi susține prin cursuri acreditate, specifice și dedicate lor.

PROIECTELE DE ÎNVĂŢARE PRIN SERVICII ADUSE COMUNITĂŢII se adresează cadrelor didactice, profesorilor, învăţătorilor, indiferent de vechime sau grade didactice, care doresc să utilizeze Proiectul de Service Learning, la clasă, cu scopul de a creşte relevanţa învăţării pentru copii.

Tematica se concentrează pe operaţionalizarea unor competenţe cheie precum:

  • învăţare relevantă
  • învăţare experienţială prin SLP (service learning project)
  • rolurile profesorului experienţial
  • construcţia unui SLP corelat cu curriculum-ul disciplinei, inter sau transdisciplinar
  • managementul SLP
  • evaluarea învăţării şi proiectelor

„Nu m-aș fi gândit niciodată să implementez un proiect în timpul orelor și să-l leg de activitatea de profesor.  Aceasta a fost comoara acestui curs – faptul că am învățat cum să desfășurăm un proiect în timpul orelor, nu neapărat extracurricular…și să-l legăm de competențe. Nu m-am gândit. Întotdeauna făceam un proiect și apoi vedeam ce competență se dezvoltă. Nu m-am gândit să pornesc de la o competență pe care o am eu de atins ca profesor. (…) Mergeam mai mult pe nevoile elevilor, pe nevoile comunității, erau mai mult proiecte de club, la clasă la proiecte de dirigenție, la proiecte județene la care noi participam sau diverse situații, dar asta mi s-a părut interesant…că am învățat…nu e așa de greu cum pare, pare greu până te obișnuiești cu ideea.” (cursant SLP, profesor de limba engleză)

„Eu niciodată n-aș fi crezut că aș putea să fac (SL) la ora de matematică. Că vedeam tot timpul: „asta am de predat”, eu stresată mai tare decât copiii…și atunci am văzut că aș putea să fac și altceva la matematică, despre care cred că pe copii o să îi atragă mai mult spre matematică. De obicei când au ora de matematică, știți, au reacția aia. Prin aceste proiecte eu cred că se vor apropia.” (cursant SLP, profesor de matematică)

Tot ceea ce învață cadrele didactice poate fi folosit la clasă. Pentru elevi, învăţarea prin SLP (service learning project) duce la creşterea motivaţiei pentru învăţare şi vor ajunge să considere că ceea ce învaţă este interesant şi merită studiat, reţinut, exersat. Această abordare are ca rol și sprijinirea și dezvoltarea socio-emoțională a tinerilor.

 

„Copiii dacă văd că doi sau mai mulți profesori lucrează la aceeași chestie, altfel lucrează și ei. Adică noi dăm un exemplu pentru ei.” (cursant SLP, profesor de matematică)

La finalul acestui curs, cadrele didactice vor putea realiza o planificare anuală care să includă SLP ca metodă, precum şi proiectarea acestei unităţi de învăţare, fie la nivelul disciplinei, fie în echipă cu colegii din şcoală.

Formatorii au experienţă în formarea cadrelor didactice și utilizarea învățării prin experiență la clasă şi au beneficiat de pregătire specială (T.O.T) pentru a livra acest curs.

„De la începutul proiectului eu personal am întâmpinat niște probleme pentru că nu înțelegeam ce legătură poate să existe între competențele din programă și nu înțelegeam cum pot eu, profesor de limba română, să ajung la un numitor comun cu profesorul de biologie. Și atunci, alegându-ne competențele – colegul meu și-a ales Colaborarea în echipă pentru îndeplinirea sarcinilor de explorare a sistemelor vii și eu m-am gândit la Investigarea unor obiceiuri și tradiții românești și ale unor comunități etnice din comuna Dragu. Aici nu înțelegeam unde ne-om întâlni noi. Dar prin intermediul acestui curs am lămurit problema.” (cursant SLP, profesor de română)

Cursul SLP este acreditat şi echivalează cu 15 Credite Profesionale Transferabile.

Mai multe detalii: www.noi-orizonturi.ro/proiecte-de-service-learning-la-clasa/

Contact

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@fno.node-creative.com

0254 564 471