„Educaţia nonformală.Tot educaţie!”

Bazându-ne pe nevoile identificate în domeniul educației prin proiectul „Educaţia Nonformală. Tot educaţie!” am creat un spaţiu de colaborare între actorii implicaţi în educaţia nonformală, de la profesori şi până la funcționari din Ministerul Educaţiei Naţionale, ONG-uri, reprezentanţi ai instituţiilor şi companiilor, alte persoane interesate de rolul educaţiei nonformale în dezvoltarea tinerilor. Astfel am creat o voce comună care să susţină educaţia nonformală în România, implementând o campanie naţională de advocacy pentru îmbunătăţirea programului Şcoala Altfel– context de susţinere şi promovare a educaţiei nonformale.

Propunerile noastre au fost aprobate și implementate de Ministerul Educației Naționale, alături de care am elaborat și lansat, în 2016, un Ghid de implementare

Ce am făcut

N

Organizarea a patru cafenele publice în patru oraşe ale ţării: Bucureşti, Craiova, Cluj şi Iaşi la care au participat 164 de persoane  (iunie – iulie 2014).

N

Dezvoltarea a trei grupuri de lucru care au conceput  trei documente de poziţie pe trei teme principale pentru susţinerea educaţiei nonformale în România (septembrie 2014- martie 2015):

(1): Manifest pentru învăţare în Școala Altfel – reevaluarea programului Școala Altfel și propuneri pentru o implementare eficientă a programului la nivel naţional.

(2): Recunoașterea rezultatelor învățării din context nonformal în sistemul formal de educație – realizarea unui instrument-cadru de descriere a programelor / activităților de educație nonformală în termeni de rezultate ale învățării, pentru corelarea acestora cu obiectivele din programa școlară.

(3): Creativitate și eficiență prin dezvoltarea de competențe ENF – recomandări către Ministerul Educaţiei, pentru creşterea competenţelor în domeniul educaţiei nonformale în rândul profesorilor.

N

Implementarea unei campanii  naţionale de advocacy  pentru îmbunătăţirea programului educaţional Şcoala Altfel (noiembrie 2015- februarie 2016), care s-a finalizat cu lansarea oficială a documentului de poziţie.

Pe lângă campania naţională de advocacy, am promovat în rândul cluburilor de inițiativă comunitară pentru tineri IMPACT campania de advocacy ca metodă de a rezolva o problemă din comunitate.

Iată principalele rezultate ale demersului derulat în perioada noiembrie 2014-decembrie 2015:

N

99 de persoane formate în dezvoltarea de campanii de advocacy

N

Organizarea unei competiții naționale de advocacy adresate cluburilor IMPACT

N

Implementarea a 20 de proiecte de advocacy de către 20 de cluburi de Iniţiativă IMPACT, a căror poveste poate fi citită aici.

N

Formarea a 20 de voluntari IMPACT în Management Operațional şi deschiderea a doua asociaţii care să ofere sustenabilitate grupurilor de inițiativă comunitară IMPACT şi să aducă un impact mai mare în comunitate.

Impactul demersului

tineri care şi-au dezvoltat spiritul civic

cetăţeni implicaţi în activităţile campaniilor locale de advocacy

semnături adunate pe petițiile lansate

parteneri implicaţi

beneficiari estimaţi

Proiectul „Educația nonformală. Tot educație!” a fost susţinut cu suma de 74990,00 Euro prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

Prin natura activităţilor sale, proiectul „Educaţia nonformală. Tot educaţie!” se înscrie în Componenta Dezvoltarea capacităţii ONG, a Fondului ONG în România, Subcomponenta 5.2. Sprijin pentru iniţiative care contribuie la dezvoltarea unui cadru favorabil pentru ONG-uri în România şi creşterea reprezentării sectorului neguvernamental. 

Conţinutul acestui site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009 – 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene,

Contact

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@fno.node-creative.com

0254 564 471