CULTURA ȘCOLII

Școala comunitară este deschisă și receptivă la schimbare. Principiile democratice se aplică în toate sferele de activitate ale școlii. Personalul școlii ascultă copiii, părinții, partenerii și comunitatea, adaptându-și practicile în mod adecvat. Cultura școlii încurajează creativitatea, inițiativa și participarea și acest climat se extinde asupra managementului mediului de învățare. În acest mod, comunitatea și părinții au încredere în școală și elevii dobândesc abilități pe care le pot transfera cu succes spre alte domenii.

Ne asigurăm că toți copiii sunt încurajați să țintească sus în cariera lor.

 În mod regulat prezentăm elevilor persoane care „sparg tiparele”: surori medicale bărbați, femei care lucrează în
domeniul fizicii nucleare etc. Încurajăm activ elevii să se gândească la cariera lor viitoare accesând târguri de locuri de muncă, întâlnindu-se cu persoane care sunt active în cariere pe care elevii le găsesc atractive etc. Facilităm cunoașterea de către copii a unor noi ocupații/ profesii pe piața muncii.

Încorporăm feedback-ul constructiv.

Există posibilitatea pentru părinți, personal și elevi să ofere feedback anonim.
Elevii, părinții și personalul sunt ajutați să primească și să ofere feedback atât pozitiv, cât și negativ.
Elevii, părinții și personalul sunt activ încurajați să discute despre rezultatele muncii noastre.
Raportăm feedback-ul primit și modul în care vom ajusta lucrurile pentru a îmbunătăți situația.

Marcăm și celebrăm succesul.

Căutăm activ posibilitatea de a asigura că toți copiii performează bine inclusiv în domeniile ne-academice.
Raportăm și promovăm o gamă de ocazii de implicare activă, cum ar fi voluntariatul, competițiile, noile parteneriate.
Lăudăm elevii care au reușite în afara școlii la activități sportive sau artistice sau de altă natură.
Monitorizăm elevii care rareori sau niciodată nu au munca / produsele realizate expuse în spațiile școlii și colaborăm cu personalul, cu elevii și părinții pentru a redresa echilibrul.
Stabilim scopuri (personale, de grup și la nivelul clasei) și sărbătorim atingerea lor.

Regimul nostru de recompense și pedepse este echilibrat.

Acordăm atenție oferirii feedback-ului.
Acordăm premii elevilor care contribuie la îmbunătățirea vieții școlii într-un mod de care beneficiază toți elevii.
Persoanele care au depășit obstacole personale sunt recompensate.
Înregistrăm recompensele obținute de către fiecare elev și le raportăm părinților.
Verificăm atent cine primește recompense și dacă constatăm că membrii unui grup nu primesc, colaborăm cu personalul, cu elevii și cu părinții pentru a crește șansele ca toți să primească recompense.
Am agreat un set de sancțiuni pe care le aplicăm la elevi, părinți și personal și le folosim just evidențiind aspectele pozitive mai degrabă decât pe cele negative.
Monitorizăm cine primește sancțiuni și dacă constatăm că membrii unui anumit grup primesc mai multe, colaborăm cu personalul, cu elevii și cu părinții pentru a redresa echilibrul.

Mediul de învățare din școala noastră este bogat și primitor.

Avem mesaje de bun venit la intrarea în școală / în hol.
Urăm bun venit vizitatorilor în diferite limbi.
Imaginile expuse sunt schimbate la intervale regulate pentru a oferi un mediu dinamic și interesant în sălile de clasă și pe coridoare
Munca elevilor este expusă în sălile de clasă, pe coridoare, în holuri.
Școala organizează expoziții și se asigură că toți elevii au un rol activ în aceste evenimente.
Sălile de clasă sunt aranjate astfel încât să faciliteze învățarea activă și prin cooperare.

Contact

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@fno.node-creative.com

0254 564 471