DEZVOLTARE COMUNITARĂ

Toate școlile comunitare sunt implicate în dezvoltarea comunității locale pe baza unor politici locale. Asta înseamnă că școala ar trebui să inițieze și să conducă sau să participe la acțiuni comune și să genereze soluții la problemele comunității. Învățarea în școlile comunitare este strâns legată de comunitatea locală și vine în sprijinul dezvoltării locale sustenabile.

Școlile ajută grupurile din comunitate să își consolideze punctele tari, să acționeze, să se implice în comunitate și să furnizeze servicii de calitate oamenilor. De exemplu, școala poate să sprijine aceste grupuri să învețe cum să organizeze ședințe de consultare, cum să realizeze anchete de opinie, să analizeze rezultatele etc. În unele țări, această muncă este realizată de un specialist în dezvoltare comunitară, caz în care școala nu e nevoită să
facă aceste lucruri. Cu toate acestea, școala ar trebui să contribuie la dezvoltarea comunitară și să fie în legătură cu specialistul în dezvoltare comunitară pentru a putea adopta abordări comune și pentru a se sprijini reciproc în atingerea scopurilor comune.

Înțelegem rolul școlii noastre în dezvoltarea locală.

Cunoaștem și cooperăm cu alte agenții și ONG-uri active în dezvoltare locală. Cunoaștem strategiile/ politicile de dezvoltare locală și participăm în elaborarea / implementarea lor, de ex. prin organizarea de ședințe cu autoritatea locală, prin furnizarea de informații etc. Ținem cont de politicile localeatunci când stabilim strategia și planul de dezvoltare al școlii. Promovăm dezvoltarea locală sustenabilă.

Sprijinim locuitorii, instituțiile și organizațiile active în comunitate sau munca facilitatorilor comunitari (dacă e cazul).

Cunoaștem nevoile locale și participăm la cercetări care vizează analiza nevoilor.Cooperăm cu localnicii, cu ONG-uri, agenții și autorități locale pentru a consolida aspectele pozitive și a rezolva problemele locale.
Contribuim cu ceea ce știm și cu experiența noastră la munca altor agenții, ONG-uri, de ex. prin sprijin tehnic, organizațional, pentru cercetare.

Facilitățile noastre sunt accesibile pentru organizații comunitare, de ex. săli de ședință, facilități/ dotări sportive, TIC,
echipament de birou etc. Sprijinim organizațiile locale și localnicii în proiectarea și implementarea programelor/ proiectelor pentru
comunitatea locală. Oferim formare pentru locuitori și membrii ONG-urilor locale la școală, de ex. cum să utilizăm TIC, educația părinților, metode inovatoare etc.

Oferim ocazii de învățare relevante pentru oamenii din localitate.

Folosim experiențe din viața reală pentru a îmbogăți conținuturile învățării la lecții, de ex. elevii analizează punctele tari și punctele slabe ale comunității și încearcă să găsească soluții pentru ele și chiar să contribuie la implementarea lor.

Folosim metode de predare-învățare care se referă la mediul local, de ex. învățare bazată pe proiecte, învățare prin serviciu în folosul comunității, voluntariat.Implicăm în activitățile noastre educaționale părinții, familiile, locuitorii, organizațiile locale, agențiile și autoritățile locale.

Promovăm civismul activ prin toate activitățile educaționale. Cunoaștem piața locală a forței de muncă și folosim aceste cunoștințe pentru a conștientiza elevii în vederea opțiunii lor vocaționale. Când e posibil, încorporăm rezultatele cercetărilor asupra mediului local în învățare (de ex. la matematică, istorie, educație civică).

Oferim date și informații instituțiilor și organizațiilor din comunitate pentru a facilita luarea unor decizii bine fundamentate.

Raportăm comunității despre performanța școlară a elevilor noștri. Ne asigurăm că organizațiile din comunitate sunt familiarizate cu politicile guvernamentale și locale relevante, mai ales cele din domeniul educației. Ajutăm organizațiile din comunitate să realizeze anchete și consultări prin medierea legăturii cu părinții și elevii.

Contact

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@fno.node-creative.com

0254 564 471