IMPLICAREA PĂRINȚILOR

Copiii învață cel mai bine atunci când părinții sprijină învățarea. Pentru a face asta, părinții trebuie să înțeleagă nevoile de dezvoltare ale copiilor lor și felul în care pot crea un mediu favorabil învățării acasă. Cândșcoala implică părinții, aceștia au șanse mai mari de a înțelege ce încearcă să obțină școala de la elevi și astfel ei pot să sprijine aceste eforturi.

De asemenea, părinții pot oferi recomandări practice pentru școală. Ar trebui să existe un dialog activ între părinți și profesori, precum și ocazii pentru părinți ca să își asume leadership-ul în realizarea unor activități.

Asigurăm o comunicare eficientă cu familia.

Oferim părinților informaţii clare privind curriculumul, distribuirea elevilor, activităţile școlii și serviciile oferite
pentru elevi. Stabilim întâlnirile cu părinții ținând cont de zilele și orele convenabile pentru ei. Avem proceduri care permit părinților să urmărească progresul copiilor lor (de ex., prin intermediul unui portofoliu al elevului care cuprinde informații despre munca lor, având un spațiu destinat pentru comentariile părinților). Solicităm periodic părerile părinților despre funcționarea școlii, de ex. prin intermediul administrării unor chestionare și al altor mecanisme.

Creăm și promovăm mecanismele prin care părinții pot pune în discuție idei, probleme și inițiative privind funcționarea școlii. Oferim informații referitoare la evenimentele care au loc la școală și inițiativele la nivel de școală.

Promovăm și sprijinim dezvoltarea abilităților de bun părinte.

Oferim părinților formare, resurse și alte servicii de parenting. Recomandăm părinților cărţi pe care să le citească ei înșiși, sau pe care să le recomande copiilor lor. Facilităm accesul părinților la programe și resurse din comunitate care oferă sprijin pentru familii, inclusiv în vederea dezvoltării abilităților de bun părinte. Promovăm schimburile de experiență între părinți din diferite școli, comitete de părinți.

Încurajăm părinții să își asume un rol activ în învățarea copiilor lor.

Monitorizăm activitatea părinților în cadrul diferitelor inițiative ale școlii și reflectăm asupra nivelului lor de implicare. Informăm părinții despre așteptările față de învățarea elevilor la nivelul fiecărei clase. Oferim părinților orientare în programele școlare și sugestii pentru a stabili legături între acestea și viața cotidiană.
Dăm teme de casă care solicită elevii să discute despre conținuturile învățării cu părinții lor. Implicăm părinții în procesul anual de stabilire a obiectivelor pentru copiii lor. Facilităm participarea activă a părinților la luarea deciziilor care îi afectează pe copiii lor, ca de ex. stabilirea unui plan educațional individualizat etc. Cerem părinților să se implice activ în analiza portofoliului copilului lor ținând cont de standardele stabilite.

Încurajăm părinții să fie voluntari la școală și le solicităm sprijinul.

Știm precis cum vom colabora cu partenerii în fiecare inițiativă. Tuturor le este clar cine conduce care acțiune. Ne ținem promisiunile respectând termenii acordurilor de parteneriat.

Includem părinții ca parteneri egali în deciziile care le afectează copiii.

Facilităm constituirea comitetului de părinți și validarea sa. Implicăm părinții în planificarea strategică a școlii (stabilirea misiunii, viziunii, a obiectivelor strategice). Includem reprezentanții părinților în structura de conducere a școlii și le oferim informațiile necesare și formare pentru a putea lua decizii bine fundamentate.

Solicităm participarea părinților la evaluarea programelor, a politicilor și a procedurilor la nivel de școală. Informăm părinții despre problemele locale și naționale care au impact asupra educației

Sprijinim părinții să promoveze educația de calitate pentru copiii lor.

Sprijinim grupurile / organizațiile de părinți să pledeze pentru o educație și îngrijire de calitate. Oferim spațiul și facilitățile școlii pentru întâlnirile grupurilor de părinți.

Facilităm comunicarea părinților cu factori de decizie în elaborarea politicilor locale, regionale și naționale. Oferim oportunități pentru părinți de a-și dezvolta abilitățile de advocacy.

Contact

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@fno.node-creative.com

0254 564 471