w

INCLUZIUNE SOCIALĂ

O școală comunitară creează condiții și oportunități pentru ca toate persoanele să învețe, indiferent de gen, religie, etnie, clasă socială, nivel de venit, abilități fizice sau orientare sexuală. Școlile comunitare de regulă chestionează stereotipurile, prejudecățile despre oameni și se asigură că fiecare segment al comunității are acces la învățare și la servicii de sprijin. Școala comunitară se bazează pe principiul drepturilor omului. Astfel, școala contribuie la coeziunea comunității, ajutând părțile conflictuale să învețe unele despre altele și să coexiste în armonie.

A face altfel ar însemna să limităm capacitatea comunității, a unui grup de indivizi să își realizeze întreg potențialul. Este esențial să creăm medii de învățare favorabile în sala de clasă și în afara ei pentru ca fiecare să se simtă în siguranță și respectat.

Tot personalul școlii noastre demonstrează și promovează valori și comportamente care susţin drepturile omului și incluziunea socială a tuturor minorităților.

Folosim materiale de învățare care reflectă diversitatea și promovează respectul pentru toți. Dezvoltăm abilitățile de cooperare, de negociere și gândirea critică a elevilor. Adaptăm mediul de învățare la nevoile și interesele elevilor și ale părinților. Dezvoltăm sensibilitatea elevilor la inegalități în sala de clasă și în comunitate și deprinderile de promovare a egalității în drepturi. Utilizăm metode pro-active de combatere a stereotipurilor.

Încurajăm elevii să reflecteze la propriile stereotipuri și prejudecăți și la lecții promovăm reacțiile pozitive la diferențe, înțelegerea și acceptarea diferențelor. Atacurile verbale la adresa colegilor referitor la gen, orientare sexuală, etnie, clasă social, venit, religie etc. sunt considerate și tratate ca hărțuire.

Incluziunea socială este o valoare asumată clar în politicile, practicile și cultura școlii noastre.

Școala are o politică clară, scrisă, de încurajare a accesului tuturor la învățare și de promovare a echității sociale, pe care o comunică elevilor, personalului, părinților, comunității largi.

Școala oferă formare și sprijin pentru personal, părinți, voluntari și membrii comunității pe tema diversității și echității.Profesorii și elevii identifică și discută despre valori care promovează incluziunea și combat discriminarea.

Curriculumul, serviciile și programele de învățare sunt accesibile pentru fiecare dintre diferitele grupuri din comunitate.

Profesorii adaptează curriculumul pentru a-l face accesibil tuturor elevilor, mai ales celor cu dificultăți de învățare. Facilitățile școlii sunt accesibile pentru persoanele cu dizabilități (rampe, toalete). Școala oferă sprijin pentru traducerea materialelor pentru a fi accesibile persoanelor care aparțin minorităților naționale, dacă acest lucru este necesar.

Avem un membru al personalului care are sarcina de a verifica la intervale regulate dacă materialele de învățare pe care le folosim și cele pe care le afișăm în școală reflectă fidel valorile noastre (de exemplu, imagini pozitive ale femeilor, imagini pozitive ale grupurilor minoritare, ale persoanelor cu dizabilități etc).

Promovăm activ dreptul egal la educație de calitate pentru toţi membrii comunității locale.

Activitățile de învățare promovează înțelegerea diferențelor de mediu de proveniență, cultură, etnie, gen, dizabilități, orientare sexuală, credințe, religie, orientare politică și chestionează stereotipurile și prejudecățile. Există oportunități pentru elevi pentru a colabora cu alții care diferă de ei în ceea ce privește mediul de proveniență, cultura, etnia, genul sau abilitățile. Verificăm, prin observare directă inclusiv a materialelor folosite și prin colectare de date calitative, dacă programele și serviciile noastre sunt proiectate astfel încât să reflecte valorile noastre.

Luăm măsuri speciale atunci când constatăm că un anumit grup performează mai slab sau că nu beneficiază de serviciile oferite. Inițiem și implementăm proiecte speciale care vizează conștientizarea publicului referitor la chestiuni de echitate.Implementăm proiecte speciale care își propun să asiste grupurile minoritare să își realizeze pe deplin potențialul.Încurajăm activ participarea grupurilor minoritare din comunitate (de ex. persoane cu dizabilități lucrează ca voluntari etc.)

Ne asigurăm că website-ul, materialele tipărite, programele și serviciile noastre reflectă clar valorile democrației, echității și drepturile omului.

Verificăm materialele pe website.Elevii chestionează stereotipurile în materialele de învățare și în discuțiile din sala de clasă.În activitățile de învățare se stabilesc legături între evenimente și persoane din alte țări.

Încurajăm cetățenia activă și pregătim elevii pentru un rol deplin în societate indiferent de mediul familial din care provin.

Elevii explorează semnificația democrației în relație cu guvernele locale, naționale și la alte niveluri folosind abordări precum învățarea prin serviciul în folosul comunității, implementarea de proiecte, dezbateri etc. și prin oportunitățile oferite de viața școlii de a se implica în luarea deciziilor.

Elevii învață cum să își exerseze drepturile democratice. Elevii explorează barierele în calea participării active, cum ar fi sărăcia, statutul de minoritar, nivelul de educație etc.

Contact

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@fno.node-creative.com

0254 564 471