ÎNVĂȚARE RELEVANTĂ

Într-o școală care promovează învățarea relevantă, întreaga școală învață, începând cu liderii școlii, profesorii, personalul ne-didactic, elevii, părinții acestora. Accentul se mută de pe predare pe învățare. Termenul „învățare” este explorat continuu atât ca proces parcurs, cât și ca rezultat al proceselor respective. Învățarea este pusă în folosul progresului comunității. Predarea este privită prin prisma facilitării cât mai eficiente a procesului învățării și a obținerii progresului în învățare de către fiecare.

Colectivul colaborează pentru a înțelege cât mai bine curriculumul și programele școlare și pentru a le adapta la particularitățile locale. Conducerea școlii și profesorii sunt modele veritabile de persoane care învață și se dezvoltă continuu. Școala oferă oportunități multiple de dezvoltare profesională, aliniate cu nevoia de a sprijini cât mai eficient progresul fiecăruia. Școala dezvoltă o cultură a învățării cu bucurie.

1. Încurajăm participarea activă și implicarea cognitivă profundă în procesul de învățare a tuturor elevilor

Profesorii sprijină sistematic elevii în formularea propriilor obiective de învățare în raport cu programa școlară.

Profesorii valorifică sistematic experiențele de viață ale tuturor elevilor în cursul procesului de învățare, recurgând deseori la învățarea prin cooperare.

Profesorii formulează sarcini de învățare care necesită implicarea fiecărui elev în rezolvarea unor probleme reale, prin explorarea profundă și dezbaterea conținutului ideatic al disciplinei.

Profesorii oferă sistematic contexte de învățare în care elevii rezolvă sarcini de învățare împreună și discută procesul și rezultatele învățării.

2. Stabilim legături clare între curriculum, în ansamblu, programele școlare și viața comunității deservite de școală, respectiv planurile de viitor ale elevilor.

Profesorii folosesc sistematic strategii prin care elevii identifică legături între programa școlară și viața comunității/ planurile proprii de carieră.

Profesorii creează un cadru de învățare în care diversele sarcini de învățare sunt adecvate pentru nevoile și interesele fiecărui elev și permit manifestarea unor opțiuni.

Profesorii sprijină rezolvarea cu succes a sarcinilor de învățare de către fiecare elev, inclusiv prin facilitarea colaborării între aceștia.

Profesorii facilitează dezvoltarea competențelor specificate în programa școlară la disciplina predată și dezvoltarea competențelor transferabile, relevante dincolo de limitele vreunei discipline.

3. Utilizăm sistematic evaluarea formativă și exploatăm evaluarea sumativă în scopuri formative.

Profesorii se asigură că fiecare elev înțelege criteriile de reușită specifice unității de învățare și relevanța obiectivelor lecției în acest sens.

Profesorii folosesc diverse metode și instrumente de evaluare în contexte autentice, care oferă informații despre cunoștințele, abilitățile și atitudinile elevilor.

Profesorii oferă ocazii multiple în care elevii demonstrează progresul în învățare, inclusiv în afara clasei, și întotdeauna asigură feedback constructiv și eficient, inclusiv de la elev la elev.

Profesorii folosesc sistematic strategii care permit auto- și inter-evaluarea relevantă a elevilor, precum și ajustarea și personalizarea procesului de predare-învățare.

4. Asigurăm un climat prietenos pentru învățare, marcat de colaborare, sprijin și o cultură a incluziunii.

Profesorii adaptează sistematic mediul clasei și mijloacele de învățământ la nevoile de învățare, folosind eficient tehnologii moderne de accesare a informației și de comunicare.

Profesorii facilitează interacțiuni constructive și asigură un mediu de învățare sigur, favorabil manifestării curiozității și asumării de riscuri de către toți.

Profesorii încurajează consecvent fiecare elev să persevereze, asigurând sprijin relevant pentru progresul fiecăruia.

Contact

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@fno.node-creative.com

0254 564 471