LEADERSHIP

O școală comunitară este o organizație foarte complexă, care vine în sprijinul învățării copiilor prin asigurarea unei educații cuprinzătoare, lucrând într-un parteneriat autentic cu părinții elevilor și cu alți factori interesați din comunitatea sa.

Acest lucru necesită leadership, nu doar management. Necesită, de asemenea, un set de abilități – inclusiv interpersonale –, atitudini, abordări specifice, dar mai ales, implică exploatarea leadership-ului distribuit astfel încât școala să devină o forță regeneratoare care inspiră comunitatea în care se află.

Am implicat personalul, elevii, părinții și comunitatea largă în negocierea și formularea misiunii, viziunii și valorilor școlii.

Elevii, personalul și părinții au fost consultați cu toții în formularea misiunii școlii. Am organizat ședințe speciale cu reprezentanții elevilor, personalului, părinților și ai organizațiilor/ agențiilor partenere pentru a agrea forma finală a misiunii școlii.

Am implicat personalul, elevii, părinții și comunitatea largă în elaborarea și implementarea unor strategii petermen lung și pe termen scurt și a unor politici specifice ale școlii.

Avem strategii pe termen lung și pe termen scurt pentru școală și părinții, elevii, personalul și comunitatea mai largă au fost consultați în privința lor.

Am organizat ședințe speciale cu reprezentanții elevilor, personalului, părinților și ai comunității mai largi, inclusiv angajatorii, pentru a agrea strategiile finale pe termen lung și pe termen scurt și principalele politici.

Am recrutat părinți pentru a ne ajuta să ajungem la acei părinți care de regulă nu se implică în viața școlii.

Am consultat părinții referitor la modalitățile cele mai bune de implicare a altor părinți în munca noastră. Am colaborat cu câțiva părinți care să ne ajute să recrutăm alți părinți care să se implice activ. Avem o asociație activă a părinților condusă de părinți și sprijinită de personal. Părinții iau decizii în privința unor activități și le conduc.

Alocăm resurse – personal, fonduri și materiale – pentru a sprijini relația cu părinții și comunitatea mai largă.

Unde e posibil, alocăm resurse – expertiză, fonduri, echipamente și spații – pentru inițiativele conduse de personal, elevi și părinți. Cei care au inițiativa identifică expertiza, fondurile și resursele de care au nevoie pentru implementarea cu succes a acțiunilor.

Cei care conduc inițiativa au autoritatea să identifice resurse și expertiză externă acolo unde este nevoie. Încurajăm activ antreprenoriatul în rândul elevilor, părinților și al personalului care conduc implementarea unor inițiative.

Sprijinim personalul, părinții și elevii să își dezvolte abilitățile, atitudinea și cunoștințele pentru a-și putea asuma rolul de lideri și a iniția acțiuni de dezvoltare a școlii.

Încurajăm personalul, elevii și părinții să își asume rol de conducător. Organizăm scurte cursuri de formare pentru a ajuta elevii, personalul și părinții să devină lideri eficace. Oferim mentorat între colegi pentru a sprijini dezvoltarea conducătorilor din rândurile elevilor, personalului și părinților. Răsplătim public liderii eficace.

Încorporăm valorile echității, dreptății, drepturilor omului, cetățeniei active, învățării centrate pe elev în toate activităţile noastre.

Aceste valori sunt reflectate în misiunea și strategiile școlii noastre. Aceste valori sunt prezentate tuturor elevilor, personalului și părinților nou-veniți. Aceste valori apar scrise pe website-ul școlii noastre și în materialele tipărite. Există un membru ierarhic superior al personalului care se asigură că toată lumea înțelege valorile care fundamentează munca noastră.

Monitorizăm pereții/ avizierul, website-ul și materialele tipărite pentru a ne asigura că mesajele noastre contribuie la creșterea aspirațiilor tuturor elevilor noștri.

Ne bazăm pe lideri din rândul personalului, al părinților și al elevilor care iniţiază și conduc acțiuni de dezvoltare a școlii.

O echipă de rang înalt ia majoritatea deciziilor. Elevii decid asupra unor activități și le implementează. Luarea deciziilor este împărtășită cu personalul în mod adecvat pentru nivelul lor de abilități și expertiză. Fiecare membru al personalului are ocazia să conducă cel puțin o inițiativă pe an.

Fiecare membru al personalului are ocazia să își asume responsabilitatea și deciziile la un nivel adecvat pentru un aspect al vieții școlii.

Școala noastră se implică activ, alături de alte organizații, în inițiative de dezvoltare a comunității.

Școala are inițiativă de colaborare cu comunitatea locală. Școala se alătură inițiativelor altora în comunitate, inițiative care au menirea să îmbunătățească viața elevilor și a familiilor lor. Școala colaborează cu o echipă compusă din reprezentanții agențiilor locale pentru a iniția diverse acțiuni care să conducă la creșterea calității vieții familiilor elevilor școlii.

Contact

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@fno.node-creative.com

0254 564 471