PARTENERIATE

O școală comunitară construiește parteneriate solide cu instituții, cu organizații și cu experți din comunitate, inclusiv cu mediul de afaceri. Parteneriatele permit diferitelor instituții, organizații și experți să lucreze eficient cu copiii, cu familiile lor și cu întreaga comunitate pentru ca oamenii să beneficieze de serviciile educaționale existente în cele mai bune condiții și pentru ca fiecare să poată contribui la asta.

Parteneriatele se bazează pe claritatea împărțirii rolurilor, atragerea în comun și împărțirea resurselor și o bună circulație a informației. Acestea ajută școala să se asigure că elevii au cele mai bune condiții pentru a învăța și a se dezvolta. Unele parteneriate se pot centra pe îmbogățirea curriculumului, de exemplu, prin activități de club oferite după program. Altele pot oferi servicii părinților, de exemplu, în domeniul gestionării violenței domestice, sau în vederea gestionării mai bune a bugetului familiei etc.

Colaborăm cu alte agenții pentru a soluționa problemele comunității.

De la bun început, planificăm inițiativele împreună cu partenerii, părinții și elevii. Cooperăm cu facilitatorii de dezvoltare comunitară și participăm la activitățile lor, unde e cazul. Ținem cont de experiența profesorilor începători, a elevilor, părinților, organizațiilor comunitare când proiectăm inițiative noi.Împărtășim informații cu partenerii astfel încât să poată lua decizii informate. Comunitatea este încurajată să participe la rezolvarea problemelor care afectează școala. Școala este dornică să participe la activități inițiate de către alte agenții acolo unde acest lucru va ajuta la soluționarea problemelor comunității.

Împărțim leadership-ul și colaborăm cu parteneri relevanți pentru a dezvolta comunitatea pentru elevii noștri și familiile lor.

Împărțim responsabilitatea și riscurile fiecărei inițiative pe care o avem. Împărțim recompensele inițiativelor încununate de succes. Promovăm și sprijinim acțiunile care sunt alocate partenerilor noștri.

Colaborăm în procesul de luare a deciziilor și împărțim resursele cu alte instituții și organizații partenere pentru a rezolva probleme locale.

Când este posibil, punem într-un fond comun resursele pentru a sprijini inițiative comune. Când e posibil, oferim expertiza personalului nostru pentru a implementa inițiative comune. Când e posibil, includem exemple din viața reală, din lumea afacerilor sau a comunității, în conținuturile pe care le predăm.

Avem acorduri de parteneriat relevante și reciproc avantajoase cu instituții și organizații partenere locale.

Știm precis cum vom colabora cu partenerii în fiecare inițiativă. Tuturor le este clar cine conduce care acțiune. Ne ținem promisiunile respectând termenii acordurilor de parteneriat.

Promovăm activitățile altor instituții și organizații partenere locale.

Încurajăm personalul, elevii și părinții să își asume rol de conducător. Organizăm scurte cursuri de formare pentru a ajuta elevii, personalul și părinții să devină lideri eficace. Oferim mentorat între colegi pentru a sprijini dezvoltarea conducătorilor din rândurile elevilor, personalului și părinților. Răsplătim public liderii eficace.

Participăm la acțiuni locale, regionale, naționale și internaționale inițiate de instituții și organizații partenere.

Ori de câte ori este posibil, participăm la evenimente de rețea pentru a disemina munca noastră către grupuri cât mai largi și pentru a dobândi noi abilități și cunoștințe. Informăm alte școli comunitare despre activitățile noastre trimițându-le buletinul nostru informativ sau prin alte căi adecvate de comunicare.

Comunitatea școlii poate accesa facilitățile și expertiza școlii noastre.

Facilitățile noastre sunt disponibile fiecărui grup sau indivizi indiferent de clasă, gen, vârstă (după cum e adecvat), orientare sexuală, religie sau etnie sau de capacitatea lor de a plăti. Depunem eforturi speciale pentru a facilita accesul la facilitățile noastre pentru indivizii sau grupurile care nu își pot permite să plătească pentru facilități.

Facem schimb de date cu partenerii noștri pentru a lua decizii bine fundamentate.

Împărțim datele pe care le colectăm despre elevi și părinți (în conformitate cu legislația referitoare la protecția datelor personale) cu agențiile partenere astfel încât serviciile lor să fie mai bine țintite. Folosim date pe care agențiile partenere le colectează pentru a ne focaliza munca mai bine, de exemplu, pentru a implica grupuri specifice de părinți.

Contact

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@fno.node-creative.com

0254 564 471