SERVICII

O școală comunitară este o resursă centrală în comunitatea sa și oferă o gamă de servicii. Acestea sunt oferite pe baza nevoilor specifice identificate, însă de regulă includ: sprijin pentru familii, oportunități de învățare pentru adulți și organizații din comunitate, servicii de ocrotire a sănătății și de asistență socială. Școlile care oferă sau facilitează accesul la astfel de servicii furnizate de către alte instituții sau organizații sprijină familiile pentru a oferi condiții cât mai bune, din toate perspectivele, pentru învățare.

Școala însăși s-ar putea să nu ofere toate aceste servicii, dar ea încurajează alte instituții sau organizații să le furnizeze la școală sau în alt loc din comunitate. Școala sprijină activ și promovează accesarea acestor servicii. Personalul școlii consultă familiile și utilizează datele socio-economice pe care le are la dispoziție pentru a sprijini prioritizarea oferirii acestor servicii.

Asigurăm (accesul la) o serie de servicii care îmbunătățesc condițiile de învățare a elevilor, a familiilor și a membrilor comunității.

Serviciile noastre includ o gamă largă de oportunități de învățare, inclusiv de învățare intergenerațională.

Oportunitățile noastre de învățare includ servicii oferite de alte organizații (ex: lucrători de tineret) şi includ diverse abordări ale învățării; înţelegem şi apreciem contribuția altora şi stabilim o legătură între acestea şi programa școlară. Încurajăm elevii să își folosească abilitățile și cunoștințele pentru a oferi servicii comunității locale, de exemplu să ajute la utilizarea TIC.

Oferim servicii bazate pe o analiza riguroasă a nevoilor.

Utilizăm informaţii din diferite surse pentru a stabili nevoile comunității (de ex. autoritățile publice, grupurile locale de voluntari, asociații locale, cetățeni etc.) Cartografiem (sau utilizăm cartografieri din surse de încredere) serviciile curente și le confruntăm cu rezultatele analizei de nevoi.

Monitorizăm și evaluăm serviciile prestate pentru a afla cine beneficiază de ele și în ce mod.

Realizăm sondaje periodice în rândul utilizatorilor/ beneficiarilor serviciilor noastre. Monitorizăm utilizarea serviciilor raportat la date demografice și la informațiile despre nevoile comunității. Stabilim eficiența serviciilor monitorizând rezultatele reale și confruntându-le cu cele preconizate. Știm cine nu beneficiază de serviciile oferite.

Investigăm motivele care determină neparticiparea unora la serviciile oferite.

Contactăm potențialii participanți care nu beneficiază de servicii și cunoaștem motivele pentru care nu accesează serviciile disponibile. Folosim diferite modalități pentru a stabili motivele non-participării. Analizăm barierele (fizice și culturale) care împiedică accesul unora la servicii.

Dezvoltăm servicii proprii pentru a asigura incluziunea socială.

Serviciile noastre oferite atât în cadrul școlii, cât și în alte locații au fost dezvoltate ca răspuns la ceea ce știm desprebarierele întâmpinate de anumite grupuri. Acționăm sistematic pentru a înlătura barierele în urma consultării cu utilizatorii serviciilor.

Încurajăm, apreciem și susținem contribuția altor instituții și organizații la prestarea serviciilor fie în școală, fie în comunitate.

Nu dublăm serviciile, ci colaborăm cu alţi furnizori și îi susținem. Avem un catalog al serviciilor prestate de către școală și alți furnizori din comunitate și diseminăm această informaţie. Asigurăm acces la formare și sprijin pentru alți furnizori de formare.

Utilizăm eficient datele socio-economice colectate la nivel local.

Accesăm date socio-economice locale cum ar fi cele referitor la șomaj, calificările părinților, calitatea locuirii, informații despre starea sănătății, nivelul delincvenței, abuzul de substanțe etc. Accesăm date socio-economice locale pe care le folosim pentru a decide care agenții ar trebui să devină partenerii noștri.

Utilizăm aceste date pentru a decide care servicii să le ofertăm familiilor și ce oportunități de învățare ar fi cele mai utile pentru elevii noștri.Folosim aceste date pentru a informa părinții și elevii despre comunitatea locală și nevoile sale.

Contact

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@fno.node-creative.com

0254 564 471