VOLUNTARIAT

Elevii sunt încurajați să participe activ la viața comunității. Aceasta îi ajută să pună în aplicare cele învățate la clasă în viața de zi cu zi. De asemenea, le dezvoltă simțul cetățeniei și abilitățile civice, stima de sine și încrederea în sine. Construirea unor relații cu adulții din comunitate, alții decât profesorii sau părinții, este un element important al dezvoltării elevilor.

O școală comunitară încurajează părinții și membrii comunității să acționeze ca voluntari și le oferă sprijin și pregătire în acest sens.

Oferim oportunități de voluntariat pentru elevi și adulți (inclusiv părinți) din diferite grupuri.

Avem un plan anual de inițiative pentru voluntari. Avem o echipă (ex. centru de voluntariat) care coordonează toate acţiunile de voluntariat. Implicăm voluntari de diferite vârste și de diferite categorii socio-profesionale.

Oferim formare și sprijin adecvat voluntarilor.

Oferim formare și seminarii la diferite niveluri pentru voluntari. Coordonatorii de voluntari își dezvoltă continuu abilitățile și își îmbogățesc expertiza în domeniu. Folosim o serie de abordări pentru a motiva voluntarii și a încuraja voluntariatul (întâlniri speciale, premii).

Elevii noștri au posibilitatea de a iniția, proiecta și conduce activităţi de voluntariat.

Elevii se implică activ în proiectarea acţiunilor de voluntariat ale școlii în fiecare an. Elevii cunosc faptul că pot propune inițiative de voluntariat. Susținem inițiativele elevilor voluntari (concurența între proiectele de voluntariat etc.). Elevii participă la activități de voluntariat care le dezvoltă abilități relevante pentru cariera pe care și-o doresc.

Adulții (profesorii și părinții) au posibilitatea de a iniția, proiecta și conduce activităţi de voluntariat.

Adulții se implică activ în proiectarea acțiunilor de voluntariat ale școlii în fiecare an. Adulții cunosc faptul că pot propune inițiative de voluntariat. Susținem inițiativele adulților voluntari oferind consultanță, resurse, spațiu de întâlniri etc. Recunoaștem și onorăm contribuția voluntară a adulților la dezvoltarea școlii (organizăm ceremonii de premiere, scriem scrisori de mulțumire etc.).

Voluntarii din comunitatea noastră au ocazia să lucreze cu voluntari din alte localități/ regiuni/țări.

Sunt organizate întâlniri periodice ale voluntarilor din zonă/regiune. Voluntarii noștri participă la inițiative comune ale voluntarilor din diferite școli din zonă/regiune. Voluntarii relatează experiența acumulată în cadrul unor conferințe, întâlniri, forumuri etc.

Monitorizăm și evaluăm activităţile de voluntariat pentru a ne asigura că sunt eficiente.

Luăm măsuri speciale când constatăm că unele inițiative ale noastre nu sunt eficiente. Adunăm informaţii și feedback prin diferite metode (focus grupuri, chestionare etc.). Utilizăm informaţia obţinută din diferite surse (TV, ziare, chestionare) pentru a evalua eficienţa muncii noastre.

Contact

Sediul Central Lupeni

Bv. Păcii, bl. 5, ap. 9 | și în Cluj-Napoca

comunicare@fno.node-creative.com

0254 564 471